Hlavné menu

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Dňa 12. 11 2018 sa v CVČ Ahoj v Piešťanoch konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Do kola sa zapojila aj naša škola a za pedagogického dozoru PaedDr. Moniky Brunckovej vyslala svojich najlepších recitátorov z každej kategórie - Marka Nošku (3.A), Karin Čikošovú (5.A) a Evu Natašu Žákovú (6.A). Naši recitátori sa na prvé 3 miesta nedostali, no my im aj tak srdečne gratulujeme, blahoželáme k pekným výkonom, ktoré podali a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. :)

   

  Do galérie Šaliansky Maťko - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Dňa 18.1.2018 sa v CVČ Ahoj, Piešťany uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže - Šaliansky Maťko.

  Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

  I. kategória: Marko Noška z 3. ročníka s povesťou VUT od Alfréda Grosza

  II. kategória: Karin Čikošová z 5. ročníka s povesťou BÁŤA KLIMO od Jozefa Horáka

  III. kategória: Eva N. Žáková zo 6. ročníka s povesťou HRAD KRÁSNICE od Heleny Lisickej.

   

  Za reprezentáciu ĎAKUJEME!!!

   

 • Vianočný pozdrav

  Riaditeľstvo školy želá všetkým zamestnancom a žiakom krásne vianočné sviatky plné šťastia, pohody, lásky a tej správnej atmosféry prežitej v kruhu najbližších a milovaných. Zároveň želá všetko dobré v roku 2018! Vykročte doň tou správnou nohou, aby bol pre Vás šťastlivým a radostným!

  Užite si dovolenky i prázdniny, stretneme sa všetci 8. januára.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Okresný florbalový turnaj - žiačky

  Dňa 20. 12. 2017 sa v ZŠ Scherera konal Okresný florbalový turnaj žiačok ZŠ. Súťažilo sa v štyroch skupinách. My sme boli v skupine A spolu s Gymnázium P. Coubertina a ZŠ Vajanského. Gymnázium sme porazili 2:0, ale so ZŠ Vajanského sme prehrali 10:1. V konečnom dôsledku si však naše žiačky vybojovali krásne 2. miesto a postup do krajského kola. Náš tím tvorili: Laura Jašíková (5.A), Sabína Gabrišová (6.A), Viktória Julínyová (6.A), Nina Pikusová (7.A), Vanessa Kovarská (8.A), Alexandra Marušicová (8.A), Martina Táborská (8.A), Adriana Gabrišová (9.A) a Denisa Vlasáková (9.A). Dievčatá preukázali tímového ducha, neskutočné zapálenie a nasadenie. Treba ešte dodať, že sme mali skvelú zostavu - obranu aj útok. Saša Marušicová strelila všetky 3 góly. Celému družstvu srdečne blahoželáme, ďakujeme za parádnu reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole. :)

   

  Do galérie Okresný florbalový turnaj - žiačky boli pridané fotografie.

 • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

  Dňa 18. 12. 2017 sa po 6. vyučovacej hodine konalo v našej škole školské kolo recitačnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnilo spolu 6 súťažiacich, ktorí súťažili v 3. kategóriách. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení: PaedDr. Monika Bruncková, Mgr. Matej Horváth a Mgr. Stanislav Rampák. Rozdelenie súťažiacich podľa jednotlivých kategórií bolo nasledovné:

  I. kategória - Viktor Rusnák (2.A), Marko Noška (3.A)

  II. kategória - Lukáš Michalík (4.A), Karin Čikošová (5.A)

  III. kategória - Dominika Geršičová (6.A), Eva Nataša Žáková (6.A)

  Porota mala možnosť vypočuť si mnoho pekných prednesov. Po ich skončení  nastala krátka porada, po ktorej predseda komsiie Mgr. Matej Horváth vyhlásil oficiálne výsledky školského. Z vyššie uvedených súťažiacich do okresného kola postupujú: Marko Noška (3.A), Karin Čikošová (5.A) a Eva Nataša Žáková (6.A). Postupujúcim srdečne blahoželáme a želáme mnoho úspechov v okresnom kole súťaže. Rovnaká gratulácia patrí aj ostatným súťažiacim i želanie úspechov do budúcnosti.

   

  OFICIÁLNE VÝSLEDKY

  Oficialne_vysledky_Saliansky_Matko.doc

   

   

 • DOD SOŠ Rakovice

  V piatok 15. 12. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Ingrid Dovčíkovej a Mgr. Lukáša Fusatého zúčastnili na vianočnom DOD v SOŠ v Rakoviciach. Žiaci tamojšej školy si pripravili prezentáciu študijných odborov, prehliadku interiérov školy a internátov, malé vianočné trhy, animačné tvorivé dielne, ukázali vianočné aranžovanie, hudobné ukážky, biologické či chemické pokusy, ktoré si naši žiaci mohli vyskúšať.

   

  Do galérie DOD SOŠ Rakovice boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prednáška o 2. svetovej vojne

  Dňa 14.12. sa na našej škole uskutočnila prednáška o druhej svetovej vojne s pánom Miroslavom Petríkom. Prednášky sa zúčastnili žiaci piateho, ôsmeho a deviateho ročníka. Pán Petrík priniesol množstvo zaujímavých dobových súčasti výstroje, výzbroje a dobových predmetov. Žiaci sa ich mohli dotknúť, vyskúšať a takto sa dotknúť skutočnej histórie. Veríme, že ich prednáška obohatila a prebudila v nich záujem o dejiny.

   

  Do galérie Prednáška o 2. svetovej vojne boli pridané fotografie.

 • Školské kolá dejepisnej olympiády

  Dnes sa v našej škole konali školské kolá dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 8. ročníka. Veríme, že žiaci preukázali čo najlepšie vedomosti a že mnoho z nich sa stane úspešnými riešiteľmi.

 • Pytagoriáda

  Dnes sa v našej škole uskutočnila pytagoriáda z matematiky. Zúčastnili sa jej všetci žiaci 3., 4. a 5. ročníka. Postup do okresného kola si vybojovali žiačky 5. A - Laura Jašíková a Viktória Ištoková. Srdečne blahoželáme a želáme mnoho úspechov. :)

   

  Do galérie Pytagoriáda boli pridané fotografie.

 • Korčuliarsky výcvik 6., 7. a 8. ročník

  Korčuliarskeho výcviku sa dočkali aj posledné 3 triedy - šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Svoje prvé korčuľovanie majú úspešne za sebou. Vyblíznali sa, zabavili, zašportovali si, a to je hlavné. Ak ste zvedaví, ako im to išlo, stačí, ak nazriete do galérie.

   

  Do galérie Korčuliarsky výcvik 6., 7. a 8. ročník boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vianočný koncert v DÚ Piešťany

  Dňa 12. 12. sa naši žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili cez 3., 4. a časť 5. vyučovacej hodiny vianočného koncertu v DÚ v Piešťanoch, ktorý si ako tradične pripravili žiaci Základnej umeleckej školy v PN. Celý koncert sa niesol v znamení rozprávkových postáv, melódií a vážnej hudby. Zazreli sme krásne hudobné, tanečné i spevácke čísla a dúfame, že sa žiakom koncert páčil a že im do srdiečok vniesol aspoň trošku tej povestnej vianočnej nálady, že trošku pookriali a naladili sa na nadchádzajúce sviatky plné pohody, radosti a lásky. :)

  Do galérie Vianočný koncert v DÚ Piešťany boli pridané fotografie.

 • Astronyx

  Dňa 8. 12. 2017 sa v našej škole cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu konala odborná prednáška s Mgr. Karolom Petríkom z firmy Astronyx. Pán Petrík počas dvoch hodín pútavo žiakom približoval zákonitosti vesmíru, pričom ropzrávanie obohatil o mnoho prezentácií, videí, fotografií. So žiakmi si i zaspieval, zažartoval a zasúťažil, takže mnohí z nich mali možnosť vyhrať pekné ceny. Veríme, že sa žiakom táto zaujímavá prednáška páčila a odnášajú si z nej čo najviac zážitkov a nových vedomostí. :-)

  Do galérie Astronyx boli pridané fotografie.

 • SOŠ Rakovice prezentácia odborov

  Dnes mali naši ôsmaci a deviataci návštevu. Zo SOŠ Rakovice k nám na školu prišla pani učiteľka odborných predmetov spolu s 2 žiakmi so zámerom priblížiť ich školu ako aj jednotlivé odbory, ktoré možno na škole ponúkať. Nezostalo však len pri prezentácii, žiaci vyrobili aj zo pár predmetov, ktoré našim žiakom podarovali.

  Do galérie SOŠ Rakovice prezentácia odborov boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

  Dňa 6. 12. sa uksutočnila v sále OcÚ akcia "Mikulásky večierok", ktorú organizovali OcÚ Sokolovce v spolupráci so ZŠ s MŠ. Akciu tvoril bohatý kultúrny program, ktorý vyvrcholil príchodom Mikuláša s čertom a anjelom. Moderátorskú dvojicu tvorili 2 hviezdy zo základnej školy Laura Jašíková (5.A) a Eva Nataša Žáková (6.A). Najprv v rámci programu detičky z materskej školy zaspievali pesničku. Následne zaspievali a zatancovali žiaci 1. ročníka základnej školy, potom svoje číslo predviedli druháci, po nich nasledovali tretí ročník spolu so štvrtým a posledným číslom bolo vystúpenie tanečného krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Hazuchovej. Ako už bolo spomenuté vyššie, celý program vyvrcholil dlhoočakávaným príchodom Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Čert našich najmenších síce trošku postrašil, ale nakoniec si aj tak všetky deti odniesli sladké balíčky. Vonku pred sálou sa predávali punče - detský i dospelácky, ktoré zožali veľký úspech. Celá akcia bola perfektne prevedená, sálou sa niesla príjemná mikulášska atmosféra plná zábavy, smiechu a dobrých pocitov. Prítomným sa veľmi páčilo, o čom svedčí aj skutočnosť, že celá sála bola preplnená a niektorí ľudia museli stáť vonku. Nakoniec chcem dodať, že všetci, vrátane pána starostu, zhodnotili, že akcia bola úžasná a neporovnateľne lepšie prevedená ako jej minuloročná obdoba. :-)

   

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Korčuliarsky výcvik 1., 2. a 9. ročník

  Dňa 6. 12. sa triedy 1., 2. a 9. ročníka zúčastnili korčuliarkeho výcviku na štadióne v Piešťanoch. Fotky z akcie si môžete pozrieť v galérii.

  Do galérie Korčuliarsky výcvik 1., 2. a 9. ročník boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

  Základná škola s materskou školou v spolupráci OcÚ organizujú pre všetkých malých i veľkých mikulášsky program. Podrobné informácie nájdete na plágate.


  Plagat_-_Mikulas_2017.doc

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 337737127

Fotogaléria