Hlavné menu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň jablka - "Každý deň jablko, od lekára ďaleko..."

  15. október sa niesol v duchu školského projektu – Deň jablka. Triedne kolektívy medzi sebou súťažili o čo najpestrejší stôl s využitím jabĺk v rôznej forme. Zakomponovali všakovaké jesenné variácie, prezentácie o účinkoch vitamínoch  a jablkových dobrôt. Porota to veru nemala ľahké! Po dôkladnom zvážení rozhodla nasledovne:

  1. kategória – žiaci I. stupňa

  1. miesto – triedny kolektív 1. a 4. ročníka

  2. miesto – tr. kolektív 2. ročníka

  3. miesto – tr. kolektív 3. ročníka

  2. kategória – žiaci II. stupňa

  1. miesto – tr. kolektív 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka a 9. ročníka

  2. miesto – neudelené

  3. miesto – tr. kolektív 8. ročníka

  Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

 • VI. ročník - ATLETICKÉ HRY OBCE BOJNIČKY

  Dňa 8. 10. 2018 žiaci našej školy - Ema Kizúrová, Laura Táborská, Martina Červenová, Viktória Julínyová,Lea Kizúrová, Matej Urban, Alex Táborský, Viktor Širka, Alexander Michalik a Jozef Vavro - sa zúčastnili atletických hier obce Bojničky.

  Súťažili v nasledovných disciplínach: beh na 50 m., 800 m., skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou. 

  3. miesto získala Viktória Julinyová v disciplíne - vrh guľou.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Európsky deň jazykov

  Deň 26. september vyhlásila Rada Európy za Európsky deň jazykov už v roku 2001. Tentokrát sa pridala aj naša škola. Žiaci piateho a šiesteho ročníka si pripravili aktivity ako napríklad omaľovavánky, rôzne kvízy a tajničky v cudzom jazyku. Žiaci siedmeho ročníka pre nás  nachystali občerstvenie, ktoré skrášlili ručne vyrobenými vlajkami rôznych štátov celého sveta. Naši ôsmaci  nás vítali v telocvični, kde mali pripravené rôzne hry a súťaže. Všetci výhercovia si odniesli určitú odmenu, ktorá isto potešila. Najstarší žiaci, naši deviataci, mali pre nás pripravený pitný režim, kde vlastnoručne si nachystali poháriky s vignetkami v cudzom jazyku. Taktiež mali napísanú ponuku nápojov v cudzom jazyku a stôl im zdobili pozdravy v jazykoch celého sveta.

  Tento deň bol pre nás veľmi zábavný a poučný. 

   

 • Krúžková činnosť

  Od 1.10. 2018 sa bude realizovať krúžková činnosť podľa nasledovného harmonogramu:

   

   

 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  Dňa 25.9.2018 sa konal Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Miestom športového zápolenia bola Lodenica v Piešťanoch.  Našu školu reprezentovali 2 družstvá s nasledovným obsadením: 

  1. družstvo: Nikola Danišová, Lea Kizúrová a Martina Červenová

  2. družstvo: Samuel Fano, Alex Táborský, Matej Škoda

  V kategórii jednotlivcov - Samuel Fano - získal prekrásne 5. miesto.

  Tritísíc metrov zabehol za 11:42.

  V kategórii žiačok ZŠ, dievčatá vybojovali 10. miesto a v kategórii žiakov ZŠ, chlapcom patrí 9. miesto. 

  Súťažiacim srdečne blahoželáme!

   

   

 • Celoškolské rodičovské združenie

  Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie ZŠ, ktoré sa bude konať 17.9. 2018 (pondelok) o 16.00 hod. v triede 2. ročníka - na prvom poschodí ZŠ.

  Po jeho skončení budú pokračovať triedne rodičovské schôdzky.

  Účasť je nutná!

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 (pondelok) na školskom dvore.  Začiatok slávnostného otvorenia je o 9:00, preto prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili na dvore najneskôr 15 minút pred začiatkom zahájenia. V prípade nepriaznivého počasia sa zahájenie presunie do telocvične našej školy. Po oficiálnej časti (príhovory starostu obce a riaditeľky školy) si triedni učitelia odvedú žiakov do jednotlivých tried a tam ich oboznámia s priebehom vyučovacieho procesu v daný týždeň.
  TEŠÍME SA NA VÁS!

   

 • Ukončenie šk. roku 17/18

  Dňa 29. 6. 2018 sme v našej základnej škole oficiálne ukončili školský rok 2017/2018. Žiaci sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi zhromaždili na školskom dvore. O 9:00 predniesol svoj príhovor pán starosta a po ňom pani riaditeľka. Obaja zhodnotili školský rok, ako sa darilo prvákom, zanechali odkaz odchádzajúcim deviatakom. Počas oficiálneho ukončenia sa rozdali knižné odmeny všetkým žiakom 1. stupňa, ktorí boli hodnotení samými jednotkami. Následne si triedni učitelia odviedli svojich žiakov do jednotlivých tried, kde im odovzdali vysvedčenia a ďalšie knižné odmeny za reprezetnáciu školy. Žiaci sa rozišli domov a pedagogický zbor zakončil rok spoločným slávnostným obedom. Želáme všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom i žiakom, aby si oddýchli. Plní síl a energie sa uvidíme opäť v septembri.

  Do galérie Ukončenie šk. roku 17/18 boli pridané fotografie.

 • VYHODNOTENIE ANKIET

  Milí čitatelia a návštevníci!

  V poslednom čísle časopisu Sokolík pre šk. rok 17/18 sme uviedli 2 ankety. Radi by sme sa teraz podelili o výsledky, ku ktorým sme dospeli ich vyhodnotením. 

  Celkový počet respondentov, ktorý sa do ankety zapojil bol: 29.

  Prvá anketa  sa týkala návrhu, ktorý predniesol na svojom prvom zasadnutí žiacky školský parlament - Zriadenie školského bufetu. Nás zaujímalo, čo si o ňom myslia aj ostatní. Súhrnné výsledky prinášame nižšie:

  Všetkých 29 respondentov odpovedalo kladne na otázku o zriadení školského bufetu v našej škole. Zároveň všetci zhodne odpovedali, že by doň chodili nakupovať. Intervaly sa však líšili. Žiaci mali na výber 4 možnosti - 1x do týždňa, 2x do týždňa, každý deň a pravidelne, viackrát behom dňa. Výsledky sú nasledovné:

  1) 1x do týždňa - 10,3%

  2) 2x do týždňa - 17,2%

  3) každý deň - 44,8%

  4) pravidelne, viackrát za deň - 27,6%

  V ďalšom bode mali žiaci vymenovať 5 jedál, pochutín, nápojov, ktoré by uvítali ako predajný tovar v bufete. Výsledky možno pre niekoho budú zarážajúce, no nám sa len potvrdili nezdravé stravovacie návyky väčšiny našich detí. Zhodnotíme si ale osve tekutiny a osve jedlá s pochutinami.

  TEKUTINY

  Žiaci menovali opakovane len 4 druhy tekutín - kofolu, džúsy, minerálnu vodu a ľadový čaj. Pozrime sa na poradie, v ktorom sa tieto tekutiny umiestnili. Začnime tekutinou s najžším počtom hlasov.

  1) Ľadový čaj - 12 respondentov

  2) Minerálna voda - 14 respondentov

  3) Džúsy - 16 respondentov

  4) Kofola - 23 respondentov.

  Kofola sa zároveň stala celkovo druhou najmenovanejšou zložkou spomedzi všetkých.

  JEDLÁ, POCHUTINY

  Výber bol pomerne nízky. Niektorí žiaci menovali konkrétne druhy ovocia, preto sme to zovšeobecnili pod názov ovocie. Podobne sme to urobili aj s tyčinkami. Prekvapujúco sa však vôbec nevyskytovala medzi odpoveďami čokoláda ako taká a ani našimi žiakmi veľmi milovaný kebab. Opätovne začneme tými s najnižším počtom hlasov a postupne budeme postupovať vyššie.

  1) Chrumky, wafle, oreo, pečivo, jedlý papier - 1 respondent

  2) Cukríky - 3 respondenti

  3) Keksíky, muffiny, toasty - 4 respondenti

  4) Croissanty - 6 respondentov

  5) Ovocie - 8 respondentov

  6) Tyčinky - 10 respondentov

  7) Nanuky - 12 respondentov

  8) Bagety - 21 respondentov

  9) Chipsy - 24 respondentov

  Presne tak. Chipsy sa stali najmenovanejšou zložkou spomedzi všetkých. A za nimi v tesnom závese nasleduje vyššie spomínaná kofola. "Veľmi zdravá kombinácia." To sú ale predstavy žiakov. Ak by sa bufet zriaďoval prispôsobil by sa, samozrejme, aj ich potrebám, no určite by sa nezdravá strava v ňom vyvážila aj niečím menej kalorickým, niečím, čo by reálne dokázalo zahnať hlad a nie ho len oddialiť.

  Čo sa týka otváracej doby bufetu, tam sa to dosť líšilo. Respondenti uvádzali rôzne časy, jeden dokonca uviedol, že by mal byť otvrený len cez prestávky. No asi 6 respondenti sa skoro zhodli na čase od 7:30 do 13:00.

   

   

  Druhá anketa zisťovala, či by mali žiaci našej školy záujem o exkurzie do zahraničia a o poznávacie či jazykové výlety do cuzdojazyčných krajín. (V prípade, že by mala škola v pláne takéto realizovať).

  Zúčastnení sa vyjadrili nasledovne:

  1) Áno - 25 respondentov

  2) Nie - 4 respondenti

  V druhom bode mali označiť 3 krajiny, ktoré by radi navštívili. Tu sa musíme ospravedlniť, vďaka tlačovej chybe sa do zoznamu nedostalo Spojené kráľovstvo, ktoré by možno bolo najviac preferovanou odpoveďou. Inak musíme zhodnotiť, že odpovede prekvapili. Žiaci sa najviac priklaňali k severským krajinám, často sa vyskytovali aj tie slovanské. Pozrime sa ale bližšie na výsledky. Začneme teraz tou najviac volenou krajinou.

  1) Holandsko - 15 respondentov

  2) Dánsko - 14 respondentov

  3) Belgicko - 11 respondentov

  4) Nemecko - 7 respondentov

  5) Írsko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko - 6 respondentov

  6) Taliansko, Maďarsko - 5 respondentov

  7) Rusko - 4 respondenti

  8) Fínsko -  3 respondenti

  9) Grécko - 2 respondenti

  10) Poľsko - 1 respondent

  V poslednom bode mali uviesť dôvod, pre ktorý by chceli krajinu navštíviť. Tu je ich poradie:

  1) Ochutnať kuchyne iných národov - 17 respondentov

  2) Oddýchnuť si - 15 respondentov

  3) Zdokonaliť sa v cudzom jazyku - 14 respondentov

  4) Spoznať nových ľudí, mentalitu národa - 10 respondentov

  5) Spoznať pamiatky, kultúru, históriu - 8 respondentov

  6) Len tak z nudy - 0 respondentov

   

  Toľko k vyhodnoteniu. Čo naň vravíte? My sme niektoré z odpovedí čakali, iné nás milo prekvapili. Uvidíme, aké zaujímavé ankety si pripraví časopis v budúcich číslach.

   

   

   

   

   

   

 • Rozlúčka deviatakov

  Dňa 28. 6. 2018 o 13:00 sa konala v sále OcÚ oficiálna rozlúčka žiakov 9. ročníka. Žiaci si prichystali pre zúčastnených malé pohostenie, spomienkové video a darčeky. Lúčili sa so školou, s triednym učiteľom, celým pedagogickým zborom. Rozlúčka bola milá a dojemná, niektorí sa neubránili slzám. My dúfame, že sa im bude na stredných školách a rovnako aj v ich životoch dariť. Brány našej školy im zostanú vždy otvorené. Radi ich opäť privítame, aby sa pochválili so svojimi úspechmi, radi im poradíme, podáme pomocnú ruku, ak ju budú potrebovať. Buďte šťastní, nech sa ocitnete kdekoľvek. Roztiahnite krídla a leťte v ústrety novým príhodám a prekvapeniam, ktoré vám pútnik menom život prichystá. Spomínajte na svoju bývalú základnú školu len v dobrom, pretože i ona bude v súvislosti s vami spomínať len na to dobré a príjemné. :)

 • Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom

  Dňa 27. 6. 2018 sa v miestnom OcÚ konala beseda s výnimočným spisovateľom a majstrom slova Danielom Hevierom - výraznou osobnosťou slovenskej literatúry 70-tych rokov až po súčasnosť. Áno, naša škola mala to šťastie, že pán Hevier zavítal aj do Sokoloviec, aby sa s deťmi našej základnej školy podelil o svoje zážitky a priblížil im svoj pomerne nový projekt Chymeros. Jeho návšteva nás teší o to viac, že diár tohto velikána je nonstop nabitý.Treba povedať, že beseda bola veľmi zábavná a pútavá. Maestro Hevier vedel, ako sa žiakom prihovoriť, vedel využiť dôvtip, zaspieval, zarepoval a dal našim žiakom možnosť, aby sa aj oni stali súčasťou druhého pokračovania jeho knihy. Sme radi že sme mali tú česť zažiť pána spisovateľa naživo. Budeme sa tešiť, ak sa naše cesty ešte niekedy stretnú.
  Besedu zabezpečil a zorganizoval: Mgr. Matej Horváth

  Do galérie Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom boli pridané fotografie.

 • Výstava LEGO modelov BA

  Dňa 20. 6. 2018 sa žiaci 1., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka pod dozorom svojich triednych učiteľov a žiaci 2. ročníka pod dozorom. Mgr. Martiny Adamčovej zúčastnili Medzinárodnej výstavy LEGO modelov v Bratislave. Žiaci mali možnosť zhliadnuť najrozmanitejšie výtvory postavené z lega - pamiatky, chrámy, ľudské orgány, významné osobnosti, postavy a výjavy z filmov, prírodné úkazy a mnohé iné. Mohli si dokonca čosi postaviť, vytvárať nápisy na tabuľu a zahrať sa. Veríme, že si naši žiaci výstavu užili a odniesli si mnoho pekných spomienok.

   

  Do galérie Výstava LEGO modelov BA boli pridané fotografie.

 • Deň detí

  Dňa 2. 6. 2018 sa na ihrisku pri ZŠ s MŠ v Sokolovciach konala akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Pre deti všetkých vekových kategórií bolo pripravených mnoho atrakcií, na ktoré dohliadali aj 3 z našich pani učiteliek - Mgr. Martina Adamčová, Mgr. Ingrid Dovčíková a Mgr. Katarína Hazuchová. Neskôr sa podávalo dokonca občerstvenie. Ak ste zvedaví a chcete zistiť, čo všetko na naše deti čakalo, nazrite do fotoalbumu.

  Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode I. stupeň - Trstená

  V dňoch 28. 5. - 1. 6. 2018 sa 22 žiakov I. stupňa zúčastnilo "Školy v prírode"  pod vedením pani riaditeľky Mgr. Petronely Gogolovej a Mgr. Stanislava Rampáka v Penzióne Ústie v Trstenej, v krásnom prostredí Oravy. Okrem opakovania si učiva, bolo cieľom spoznávať krásy Slovenska a prehlbovať pohybovú aktivitu detí. Asi najväčším zážitkom bola plavba loďou po Oravskej priehrade s medzipristátím na Slaníckom ostrove. Okrem tejto plavby boli súčasťou pobytu aj vychádzky do okolitej prírody, hry na detskom ihrisku, športová orientačná súťaž či "máčanie sa" v bazéne. Večerné hodiny boli spestrené diskotékami alebo zábavným programom podľa jednotlivých izieb. Nechýbala ani tradičná opekačka spojená s vyhodnotením celotýždňových aktivít. Deti sa počas celého pobytu veľmi dobre zabávali a užívali si to v plnej miere. Úlohou detí bolo aj dodržiavanie poriadku na izbách. Víťazom celotýždňového bodovania za čistotu a poriadok sa napokon stali Patrik Gogol a Peter Novotný. Najlepším jedákom sa stala Hanka Skovajsová a najväčším spachtošom bola Nella Pavlovičová. Víťazmi športových pretekov sa stali Martin Vido, Branislav Žák a Zojka Bucková a najlepší kultúrny program si pripravila trojica Sebastián Kubo, Matej a Viktor Rusnákovci. Počas celého pobytu sa však všetky deti dobre bavili a dokonca si niektorí chceli pobyt aj predĺžiť. Veľkou odmenou pre nás bolo vyjadrenie majiteľa penziónu, že tak dobré deti vo svojom zariadení už dávno nemali . Vďaka patrí aj p. Kubovi, ktorý nám odviezol aj doviezol batožinu. Tešíme sa na budúcu "Školu v prírode".

   

  Do galérie Škola v prírode I. stupeň - Trstená boli pridané fotografie.

 • Múzeum Holokaustu Sereď

  Dňa 30. 5. 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy pod pedagogickým dozorom Mgr. Lukáša Fusatého a Mgr. Mateja Horvátha zúčastnili odbornej exkurzie v Múzeu Holokaustu v Seredi. Pre žiakov bola pripravená prednáška na tému "Úteky z táborov smrti." Jej prezentácii predchádzalo video - výpoveď slovenskej židovky, ktorá mala to šťastie, že sa z takéhoto tábora dostala. Následne mali žiaci možnosť prehliadnuť si 2 expozície dokresľované odborným výkladom jednej z pracovníčok múzea a zhliadnuť vagón, ktorým sa deportovali židia do táborov. Celá exkurzia bola veľmi poučná a my dúfame, že si z nej žiaci odniesli čo najviac.

   

  Do galérie Múzeum Holokaustu Sereď boli pridané fotografie.

 • Týždeň hlasného čítania

  Žiaci 1. stupňa sa pod vedením triednych učiteľov zapojili do XVI. ročníka Týždňa hlasného čítania, ktoré vyhlásilo Združenie Orava. Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Náš týždeň bol od 23. 4. - 29. 4. 2018. Boli to dni naplnené čítaním a plnením súťažných úloh. 

 • Playback show

  Dňa 18. 4. 2018 sa v DK Piešťany konala Playback show. Súťažiaci si mali pripraviť nejakú pieseň a tú následne predniesť. Porota si všímala pohyby úst, gestá, pohyb celkovo, prácu s mikrofónom. Aj naša škola mala svojich zástupcov. spomedzi nich vo svojej kategórii 3 naše žiačky získali 3. miesto.

  Karin, Lea, Viki, blahoželáme k úspechu a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu! Boli ste úžasní. :)

   

  Do galérie Plaback show boli pridané fotografie.

 • Hollého pamätník - okresné kolo

  V dňoch 10. 4. 2018 a 11. 4. 2018 sa uskutočnili v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolá recitačnej súťaže Hollého pamätník. V poézii nás reprezentovali Marko Noška (3.A) a Veronika Geršičová (8.A). V prednese prózy nás reprezentovala Veronika Geršičová (6.A). Aj napriek skutočnosti, že sa ani jeden z našich recetátorov neumiestnil na niektorom z prvých troch miest, všetkým patrí obrovská gratulácia a pochvala za podané výkony. Zároveň im želáme mnoho úspechov v budúcnosti! :)

   

  Do galérie Hollého pamätník - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Matematický klokan

  Výsledky školského kola súťaže Matematický klokan

   

  I. stupeň

  1. miesto - Šimon Hubaček (3.A)

  2. miesto Matej Rusnák (4.A)
  3. miesto - Zoja Bucková (1.A)

   

  II. stupeň

  1. miesto - Viktória Ištoková (5.A)

  2. miesto - Karin Čikošová (5.A)

  3. miesto - Patrik Paulovič (6.A)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Fotogaléria