Hlavné menu

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Dátum a čas

Sobota 22. 9. 2018

Citáty na každý deň

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Návštevnosť

Počet návštev: 219306

Mapa

Milí návštevníci,

vitajte na oficiálnych internetových stránkach našej školy! Web má predovšetkým informačný charakter, môžete na ňom nájsť dôležité oznamy, informácie o škole a jej personálnom obsadení, školské dokumenty, rôzne materiály, rozvrhy a fotografie z výletov či školských akcií. Stránka sa priebežne aktualizuje a dopĺňa tak, aby na nej boli postupne zverejnené všetky dôležité informácie.

 

 

 

 

 • Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie ZŠ, ktoré sa bude konať 17.9. 2018 (pondelok) o 16.00 hod. v triede 2. ročníka - na prvom poschodí ZŠ.

  Po jeho skončení budú pokračovať triedne rodičovské schôdzky.

  Účasť je nutná!

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 (pondelok) na školskom dvore. Začiatok slávnostného otvorenia je o 9:00, preto prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili na dvore najneskôr 15 minút pred začiatkom zahájenia. V prípade nepriaznivého počasia sa zahájenie presunie do telocvične našej školy. Po oficiálnej časti (príhovory starostu obce a riaditeľky školy) si triedni učitelia odvedú žiakov do jednotlivých tried a tam ich oboznámia s priebehom vyučovacieho procesu v daný týždeň.
  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Dňa 29. 6. 2018 sme v našej základnej škole oficiálne ukončili školský rok 2017/2018. Žiaci sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi zhromaždili na školskom dvore. O 9:00 predniesol svoj príhovor pán starosta a po ňom pani riaditeľka. Obaja zhodnotili školský rok, ako sa darilo prvákom, zanechali odkaz odchádzajúcim deviatakom. Počas oficiálneho ukončenia sa rozdali knižné odmeny všetkým žiakom 1. stupňa, ktorí boli hodnotení samými jednotkami. Následne si triedni učitelia odviedli svojich žiakov do jednotlivých tried, kde im odovzdali vysvedčenia a ďalšie knižné odmeny za reprezetnáciu školy. Žiaci sa rozišli domov a pedagogický zbor zakončil rok spoločným slávnostným obedom. Želáme všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom i žiakom, aby si oddýchli. Plní síl a energie sa uvidíme opäť v septembri.

 • Milí čitatelia a návštevníci!

  V poslednom čísle časopisu Sokolík pre šk. rok 17/18 sme uviedli 2 ankety. Radi by sme sa teraz podelili o výsledky, ku ktorým sme dospeli ich vyhodnotením.

  Celkový počet respondentov, ktorý sa do ankety zapojil bol: 29.

  Prvá anketa sa týkala návrhu, ktorý predniesol na svojom prvom zasadnutí žiacky školský parlament - Zriadenie školského bufetu. Nás zaujímalo, čo si o ňom myslia aj ostatní. Súhrnné výsledky prinášame nižšie:

  Všetkých 29 respondentov odpovedalo kladne na otázku o zriadení školského bufetu v našej škole. Zároveň všetci zhodne odpovedali, že by doň chodili nakupovať. Intervaly sa však líšili. Žiaci mali na výber 4 možnosti - 1x do týždňa, 2x do týždňa, každý deň a pravidelne, viackrát behom dňa. Výsledky sú nasledovné:

 • Dňa 28. 6. 2018 o 13:00 sa konala v sále OcÚ oficiálna rozlúčka žiakov 9. ročníka. Žiaci si prichystali pre zúčastnených malé pohostenie, spomienkové video a darčeky. Lúčili sa so školou, s triednym učiteľom, celým pedagogickým zborom. Rozlúčka bola milá a dojemná, niektorí sa neubránili slzám. My dúfame, že sa im bude na stredných školách a rovnako aj v ich životoch dariť. Brány našej školy im zostanú vždy otvorené. Radi ich opäť privítame, aby sa pochválili so svojimi úspechmi, radi im poradíme, podáme pomocnú ruku, ak ju budú potrebovať. Buďte šťastní, nech sa ocitnete kdekoľvek. Roztiahnite krídla a leťte v ústrety novým príhodám a prekvapeniam, ktoré vám pútnik menom život prichystá. Spomínajte na svoju bývalú základnú školu len v dobrom, pretože i ona bude v súvislosti s vami spomínať len na to dobré a príjemné. :)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Fotogaléria