Hlavné menu

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Dátum a čas

Utorok 17. 7. 2018

Citáty na každý deň

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Návštevnosť

Počet návštev: 196080

Narodeniny a meniny

Mapa

Milí návštevníci,

vitajte na oficiálnych internetových stránkach našej školy! Web má predovšetkým informačný charakter, môžete na ňom nájsť dôležité oznamy, informácie o škole a jej personálnom obsadení, školské dokumenty, rôzne materiály, rozvrhy a fotografie z výletov či školských akcií. Stránka sa priebežne aktualizuje a dopĺňa tak, aby na nej boli postupne zverejnené všetky dôležité informácie.

 

 

 

 

 • Milí čitatelia a návštevníci!

  V poslednom čísle časopisu Sokolík pre šk. rok 17/18 sme uviedli 2 ankety. Radi by sme sa teraz podelili o výsledky, ku ktorým sme dospeli ich vyhodnotením.

  Celkový počet respondentov, ktorý sa do ankety zapojil bol: 29.

  Prvá anketa sa týkala návrhu, ktorý predniesol na svojom prvom zasadnutí žiacky školský parlament - Zriadenie školského bufetu. Nás zaujímalo, čo si o ňom myslia aj ostatní. Súhrnné výsledky prinášame nižšie:

  Všetkých 29 respondentov odpovedalo kladne na otázku o zriadení školského bufetu v našej škole. Zároveň všetci zhodne odpovedali, že by doň chodili nakupovať. Intervaly sa však líšili. Žiaci mali na výber 4 možnosti - 1x do týždňa, 2x do týždňa, každý deň a pravidelne, viackrát behom dňa. Výsledky sú nasledovné:

 • Dňa 29. 6. 2018 sme v našej základnej škole oficiálne ukončili školský rok 2017/2018. Žiaci sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi zhromaždili na školskom dvore. O 9:00 predniesol svoj príhovor pán starosta a po ňom pani riaditeľka. Obaja zhodnotili školský rok, ako sa darilo prvákom, zanechali odkaz odchádzajúcim deviatakom. Počas oficiálneho ukončenia sa rozdali knižné odmeny všetkým žiakom 1. stupňa, ktorí boli hodnotení samými jednotkami. Následne si triedni učitelia odviedli svojich žiakov do jednotlivých tried, kde im odovzdali vysvedčenia a ďalšie knižné odmeny za reprezetnáciu školy. Žiaci sa rozišli domov a pedagogický zbor zakončil rok spoločným slávnostným obedom. Želáme všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom i žiakom, aby si oddýchli. Plní síl a energie sa uvidíme opäť v septembri.

 • Dňa 28. 6. 2018 o 13:00 konala v sále OcÚ oficiálna rozlúčka žiakov 9. ročníka. Žiaci si prichystali pre zúčastnených malé pohostenie, spomienkové video a darčeky. Lúčili sa so školou, s triednym učiteľom, celým pedagogickým zborom. My dúfame, že sa im bude na stredných školách dariť. Brány našej školy im zostanú vždy otvorené. Radi ich opäť privítame, aby sa pochválili so svojimi úspechmi, radi im poradíme, pomôžeme... Buďte šťastní nech sa ocitnete kdekoľvek a spomínajte na svoju bývalú základnú školu len v dobrom. :)

 • Dňa 27. 6. 2018 sa v miestnom OcÚ konala beseda s výnimočným spisovateľom a majstrom slova Danielom Hevierom - výraznou osobnosťou slovenskej literatúry 70-tych rokov až po súčasnosť. Áno, naša škola mala to šťastie, že pán Hevier zavítal aj do Sokoloviec, aby sa s deťmi našej základnej školy podelil o svoje zážitky a priblížil im svoj pomerne nový projekt Chymeros. Jeho návšteva nás teší o to viac, že diár tohto velikána je nonstop nabitý.Treba povedať, že beseda bola veľmi zábavná a pútavá. Maestro Hevier vedel, ako sa žiakom prihovoriť, vedel využiť dôvtip, zaspieval, zarepoval a dal našim žiakom možnosť, aby sa aj oni stali súčasťou druhého pokračovania jeho knihy. Sme radi že sme mali tú česť zažiť pána spisovateľa naživo. Budeme sa tešiť, ak sa naše cesty ešte niekedy stretnú.
  Besedu zabezpečil a zorganizoval: Mgr. Matej Horváth

 • Dňa 20. 6. 2018 sa žiaci 1., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka pod dozorom svojich triednych učiteľov a žiaci 2. ročníka pod dozorom. Mgr. Martiny Adamčovej zúčastnili Medzinárodnej výstavy LEGO modelov v Bratislave. Žiaci mali možnosť zhliadnuť najrozmanitejšie výtvory postavené z lega - pamiatky, chrámy, ľudské orgány, významné osobnosti, postavy a výjavy z filmov, prírodné úkazy a mnohé iné. Mohli si dokonca čosi postaviť, vytvárať nápisy na tabuľu a zahrať sa. Veríme, že si naši žiaci výstavu užili a odniesli si mnoho pekných spomienok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Fotogaléria