Informujeme

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Dátum a čas

Utorok 20. 4. 2021

Citáty na každý deň

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Návštevnosť

Počet návštev: 671154

Mapa

Informujeme

Milí návštevníci,

vitajte na oficiálnych internetových stránkach našej školy! Web má predovšetkým informačný charakter, môžete na ňom nájsť dôležité oznamy, informácie o škole a jej personálnom obsadení, školské dokumenty, rôzne materiály, rozvrhy a fotografie z výletov či školských akcií. Stránka sa priebežne aktualizuje a dopĺňa tak, aby na nej boli postupne zverejnené všetky dôležité informácie.

 

 

 

 

 • V zmysle rozhodnutia ministra školstva od 19.4. 2021 začína prezenčná forma vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  K nástupu je potrebné pretestovanie žiakov a ich zákonných zástupcov. (Za každého žiaka stačí jeden ZZ). Testovanie sa uskutoční 16.4. 2021 v KD Sokolovce v čase od 16.00 hod. - 20. 00 hod.

  Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie, ktoré si môžete prevziať počas testovania, prípadne stiahnúť pod oznamom. Príloha - výsledok z testovania k nahliadnutiu.

  Ostatní žiaci 2. stupňa (5. - 7. ročník) pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Sokolovce oznamuje rodičom, že od 12.4. 2021 na základe pokynov MŠVVaŠ SR , žiaci II. stupňa pokračujú vo vyučovaní v dištančnej forme.

  Prezenčné vyučovanie je len pre žiakov I. až IV. ročníka.

 • Materská škola počas Veľkonočných prázdnin je v prevádzke v dňoch:

  1. apríla 2021 a 6. apríla 2021.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 19, 922 31 Sokolovce
 • +421 33 77 37 127

Fotogaléria