Hlavné menu

2015

2015

Poradové číslo Identif.údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
1 7411853869 Telefónne služby - mobil                             26,59                       4,43                     22,16   2.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.1.2015 7.1.2015
2 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   2.1.2015 GC Leasing Slovensko 6.1.2015 7.1.2015
3 4769666839 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             63,13                     10,52                     52,61   8.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  19.1.2015 8.1.2015
4 1505000114 Upgrade servis - školská jedáleň                             39,24                       6,54                     32,70   9.1.2015 SOFT -GL, s. r. o.  23.1.2015 9.1.2015
5 7438321589 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   9.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 9.1.2015
6 7438330893 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   12.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 12.1.2015
7 201501011 Odber ČB výtlačkov                             25,20                       4,20                     21,00   12.1.2015 PreKo, s. r. o.  20.1.2015 12.1.2015
8 7438338913 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   14.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 14.1.2015
9 7438338914 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   14.1.2015 ZSE Energia, a. s.  19.1.2015 14.1.2015
10 62014 Oprava a udržiavanie okien                           990,00                   198,00                   792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o.  29.1.2015 14.1.2015
11 2141108222 Vodné a stočné MŠ a ŠJ                             81,62                     13,60                     68,02   20.1.2015 TAVOS, a. s.  29.1.2015 20.1.2015
12 2141108223 Vodné a stočné ZŠ                           118,64                     19,77                     98,87   20.1.2015 TAVOS, a. s.  29.1.2015 20.1.2015
13 5150101 Vianočné posedenie                           246,79                     41,13                   205,66   21.1.2015 Tri groše, s. r. o.  23.1.2015 21.1.2015
14 12015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   23.1.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 9.2.2015 23.1.2015
15 7500706116 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   29.1.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.2.2015 29.1.2015
16 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.2.2015 GC Leasing Slovensko 6.2.2015 4.2.2015
17 7438398571 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  16.2.2015 5.2.2015
18 7419427852 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  17.2.2015 5.2.2015
19 7438393240 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   0.1.1900 ZSE Energia, a. s.  16.2.2015 5.2.2015
20 7419427853 Dodávka  plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   5.2.2015 ZSE Energia, a. s.  17.2.2015 5.2.2015
21 4770621227 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             60,16                     10,03                     50,13   9.2.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.2.2015 9.2.2015
22 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   5.3.2015 GC Leasing Slovensko 6.3.2015 5.3.2015
23 7458049503 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.3.2015 ZSE Energia, a. s.  16.3.2015 5.3.2015
24 7458054804 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   5.3.2015 ZSE Energia, a. s.  16.3.2015 5.3.2015
25 7501677284 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   5.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.3.2015 5.3.2015
26 20150135 Toner do tlačiarne                             23,88                       3,98                     19,90   5.3.2015 Ján Blaho - Prima Servis 4.3.2015 5.3.2015
27 7428481476 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   9.3.2015 ZSE Energia, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
28 7428481475 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   9.3.2015 ZSE Energia, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
29 5771594015 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             59,99                     10,00                     49,99   9.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.3.2015 9.3.2015
30 7502639426 Telefónne služby - mobil                             16,96                       2,83                     14,13   30.3.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.4.2015 30.3.2015
31 5150301 Posedenie ku dňu učiteľov                           292,80                     48,80                   244,00   31.3.2015 Tri groše, s. r. o.  3.4.2015 31.3.2015
32 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   1.4.2015 GC Leasing Slovensko 6.4.2015 1.4.2015
33 7419640626 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   8.4.2015 ZSE Energia, a. s.  15.4.2015 8.4.2015
34 7419647991 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   8.4.2015 ZSE Energia, a. s.  15.4.2015 8.4.2015
35 7419666426 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   10.4.2015 ZSE Energia, a. s.  20.4.2015 10.4.2015
36 7419666425 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   10.4.2015 ZSE Energia, a. s.  20.4.2015 10.4.2015
37 20150165 Odber ČB výtlačkov                             18,48                       3,08                     15,40   10.4.2015 PreKo, s. r. o.  17.4.2015 10.4.2015
38 6772543961 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             60,11                     10,02                     50,09   10.4.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.4.2015 10.4.2015
39 5102094 Manažment školy - ZD                             68,85                       6,26                     62,59   13.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.5.2015 13.4.2015
40 712015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   14.4.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 23.4.2015 14.4.2015
41 2151013854 Odber vody MŠ                             55,96                       9,33                     46,63   15.4.2015 TAVOS, a. s.  23.4.2015 15.4.2015
42 2151013855 Odber vody ZŠ                             22,73                       3,79                     18,94   15.4.2015 TAVOS, a. s.  23.4.2015 15.4.2015
43 232015 Vývoz fekálií ŠJ                             67,20                     11,20                     56,00   23.4.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 11.5.2015 23.4.2015
44 2015077 Vložka do dverí + servis                           301,01                     50,17                   250,84   27.4.2015 Kľúčové služby Nezbeda a Radovsky 3.5.2015 27.4.2015
45 21507224 Manažment školy - apríl                             41,35                       3,76                     37,59   28.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.5.2015 28.4.2015
46 7503602741 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   29.4.2015 Slovak Telekom, a. s.  11.5.2015 29.4.2015
47 51502341 Personálne riadenie v práci RŠ                             73,55                       6,69                     66,86   30.4.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  27.5.2015 30.4.2015
48 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.5.2015 GC Leasing Slovensko 6.5.2015 4.5.2015
49 215005794 Kancelárske potreby                           438,84                     73,14                   365,70   4.5.2015 PAPERA, s. r. o. 18.5.2015 4.5.2015
50 7458191982 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   7.5.2015 ZSE Energia, a. s.  15.5.2015 7.5.2015
51 7458186747 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   7.5.2015 ZSE Energia, a. s.  15.5.2015 7.5.2015
52 9773489447 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,10                       9,68                     48,42   7.5.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.5.2015 7.5.2015
53 10009515 Servis a revízia kotlov                           810,00                   135,00                   675,00   7.5.2015 VAVROTHERM, s. r. o.  14.5.2015 7.5.2015
54 51502668 Regionálne školstvo a právo                             73,55                       6,69                     68,86   13.5.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.6.2015 13.5.2015
55 7419743115 Dodávka plynu ZŠ                           771,54                   128,59                   642,95   15.5.2015 ZSE Energia, a. s.  18.5.2015 15.5.2015
56 7419743114 Dodávka plynu MŠ                           821,82                   136,97                   684,85   15.5.2015 ZSE Energia, a. s.  18.5.2015 15.5.2015
57 798 Rozvrhová tabuľa + príslušenstvo                           135,35                     22,56                   112,79   18.5.2015 Maquita, s. r. o.  1.6.2015 18.5.2015
58 51502890 Dokumentácia základnej školy - ZD                             80,55                       7,32                     73,23   22.5.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  18.6.2015 22.5.2015
59 344250009 Ponorný mixér, krájač ZELMER                             70,80                     11,80                     59,00   22.5.2015 DOMOSS TECHNIKA, a. s.  4.6.2015 22.5.2015
60 20150517 Výučba nemeckého jazyka                           198,00                            -                     198,00   29.5.2015 PhDr. Ondrej Pavle 12.6.2015 29.5.2015
61 7504569685 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   1.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.6.2015 1.6.2015
62 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   1.6.2015 GC Leasing Slovensko 6.6.2015 1.6.2015
63 7458257363 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   4.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 4.6.2015
64 7458252153 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   4.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 4.6.2015
65 0342015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   4.6.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 23.6.2015 4.6.2015
66 7419815652 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   5.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 5.6.2015
67 7419815651 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   5.6.2015 ZSE Energia, a. s.  15.6.2015 5.6.2015
68 1774441815 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,92                       9,82                     49,10   12.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.6.2015 12.6.2015
69 51502890 Dokumentácia základnej školy - ZD                             46,70                       4,25                     42,45   12.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  30.6.2015 12.6.2015
70 63432015 Audit, pracovná zdravotná služba                           200,00                            -                     200,00   12.6.2015 ENSARA, s. r. o.  20.6.2015 12.6.2015
71 21511318 Regionálne školstvo a právo                             46,70                       4,24                     42,45   23.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  1.7.2015 23.6.2015
72 21512304 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     28,68   29.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.7.2015 29.6.2015
73 20150614 Nemecký jazyk - výučba                           290,40                            -                     290,40   30.6.2015 PhDr. Ondrej Pavle 5.7.2015 30.6.2015
74 7505539347 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.6.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.7.2015 30.6.2015
75 21512523 Manažment školy                             41,35                       3,76                     37,59   30.6.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.7.2015 30.6.2015
76 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   2.7.2015 GC Leasing Slovensko 6.7.2015 2.7.2015
77 7419891501 Dodávka elekriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   3.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 3.7.2015
78 5590019720 Služby STP APV                           155,35                     25,89                   129,46   3.6.2015 IVES Košice 15.7.2015 3.7.2015
79 71419900670 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 6.7.2015
80 1452015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   6.7.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 16.7.2015 6.7.2015
81 613432015 Výkon pracovnej zdrav.služby - jún                             20,00                            -                       20,00   7.7.2015 ENSARA, s. r. o.  14.7.2015 7.7.2015
82 7419909929 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   8.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 8.7.2015
83 7419909928 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   8.7.2015 ZSE Energia, a. s.  15.7.2015 8.7.2015
84 0482015 Vývoz fekálií ŠJ                             67,20                     11,20                     56,00   13.7.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 27.7.2015 13.7.2015
85 6775392676 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   13.7.2015 Slovak Telekom, a. s.  17.7.2015 13.7.2015
86 481506117 Oprava vodovodnej šachty                           124,96                     20,83                   104,13   13.7.2015 TAVOS, a. s.  21.7.2015 13.7.2015
87 2151054148 Odber vody ZŠ                             58,58                       9,76                     48,82   15.7.2015 TAVOS, a. s.  27.7.2015 15.5.2015
88 2151054147 Odber vody MŠ                             69,95                       9,33                     46,63   15.7.2015 TAVOS, a. s.  27.7.2015 15.5.2015
89 1152205999 Školská dokumentácia a tlačivá                             60,46                     10,08                     50,38   20.7.2015 ŠEVT, a. s.  30.7.2015 20.7.2015
90 11072015 Ochrana pred požiarmi                             66,39                            -                       66,39   20.7.2015 Pavol Uváček 28.7.2015 20.7.2015
91 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   5.8.2015 GC Leasing Slovensko 6.8.2015 5.8.2015
92 7506509160 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   5.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  10.8.2015 5.8.2015
93 7458354605 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 5.8.2015
94 74583596 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 6.8.2015
95 776346816 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   6.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.8.2015 6.8.2015
96 7428758235 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   7.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 7.8.2015
97 7428758234 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   7.8.2015 ZSE Energia, a. s.  17.8.2015 7.8.2015
98 7/343/2015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   7.8.2015 ENSARA, s. r. o.  14.8.2015 7.8.2015
99 232015 Výmena okien (plastové)                       2 125,20                   354,20                   117,00   10.8.2015 RENOVA plus, s. r. o.  4.8.2015 10.8.2015
100 1581693 Školská zostava RONDO, stoličky                       1 939,19                   232,20                1 160,99   10.8.2015 ŠKOLEX, spol. s. r. o.  24.8.2015 10.8.2015
101 9150002653 aSc Agenda 2016                             63,00                     10,50                     52,50   18.8.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.  13.8.2015 18.8.2015
102 9150002802 aSc Agenda 2016 komplet                           136,00                     22,67                   113,33   18.8.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.  31.8.2015 18.8.2015
103 1510940 Učebnice ANJ pre 3. - 5. ročník                           352,44                     32,04                   320,40   21.8.2015 Dostribučná agentúra AD REM 19.9.2015 21.8.2015
104 2015436 Smart Wall tabuľa                           369,76                     61,63                   308,13   20.8.2015 Smarttown, s. r. o.  20.8.2015 24.8.2015
105 7507474081 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   28.8.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.9.2015 28.8.2015
106 95000955 1000 strán tlače a kopírovania                             46,10                       7,68                     38,42   4.9.2015 GC Leasing Slovensko 6.9.2015 4.9.2015
107 7458401373 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   4.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 4.9.2015
108 7458398116 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   4.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 4.9.2015
109 21515393 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     28,68   4.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  11.9.2015 4.9.2015
110 7419994730 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   7.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 7.9.2015
111 7419994729 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   7.9.2015 ZSE Energia, a. s.  16.9.2015 7.9.2015
112 8/343/2015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   8.9.2015 ENSARA, s. r. o.  14.9.2015 8.9.2015
113 21516036 Dokumentácia základnej školy - ZD                             91,10                       8,28                     82,82   8.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  25.9.2015 8.9.2015
114 1540803070 Stravné lístky                           565,80                            -                     565,80   9.9.2015 VAŠA Slovensko, s. r. o.  16.9.2015 9.9.2015
115 3777298025 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,67                       9,78                     48,89   10.9.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.9.2015 14.9.2015
116 201500173 Kalibrácia a oprava meradiel v ŠJ                           109,80                     18,30                     91,50   10.9.2015 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh 11.9.2015 14.9.2015
117 2015486 Magnetická farba na tabuľu                           178,49                     29,75                   148,74   25.9.2015 Smarttown, s. r. o.  2.9.2015 25.9.2015
118 10191968 Umývadlo, radiátory + príslušenstvo                           580,44                     96,74                   483,70   29.9.2015 AMEJ spol. s. r. o.  5.10.2015 29.9.2015
119 2015/193 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov                           163,20                     27,20                   136,00   29.9.2015 ZAHASTOM, s. r. o.  9.10.2015 29.9.2015
120 7508441147 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.9.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.10.2015 30.9.2015
121 51518174 Manažent školy                             41,99                       3,82                     37,17   30.9.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  9.10.2015 30.9.2015
122 32015151 Oprava triedy 1.ročník                           995,00                   165,83                   829,17   30.9.2015 IHR s. r. o.  8.10.2015 30.9.2015
123 7468295399 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   5.10.2015 ZSE Energia, a. s.  15.10.2015 5.10.2015
124 7428835201 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.10.2015 ZSE Energia, a. s.  15.10.2015 6.10.2015
125 93432015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   7.10.2015 ENSARA, s. r. o.  14.10.2015 7.10.2015
126 7438705769 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   8.10.2015 ZSE Energia, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
127 7438705768 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   8.10.2015 ZSE Energia, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
128 7778244263 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,01                       9,67                     48,34   8.10.2015 Slovak Telekom, a. s.  19.10.2015 8.10.2015
129 1515573 Učebnice ANJ pre 5. - 9. ročník                           455,32                     49,43                   405,89   12.10.2015 Distribučná agentúra AD REM 8.11.2015 13.10.2015
130 2212015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   12.10.2015 ENSARA, s. r. o.  19.10.2015 13.10.2015
131 912015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   13.10.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 29.10.2015 13.10.2015
132 2151096608 Odber vody ZŠ                               8,75                       1,46                        7,29   15.10.2015 TAVOS, a. s.  27.10.2015 15.10.2015
133 2151096607 Odber vody MŠ                             41,09                       6,85                     34,24   15.10.2015 TAVOS, a. s.  27.10.2015 15.10.2015
134 2015520 Biela farba na tabuľu                           256,98                     42,83                   214,15   15.10.2015 Smarttown, s. r. o.  15.10.2015 15.10.2015
135 10150333 PC HP 6200 Pro SFF i3-2100 2 ks                           664,01                   110,67                   553,34   15.10.2015 Ľuboš Kostur 22.10.2015 15.10.2015
136 95000955 Odpredaj Bizhub 211                             55,10                       9,18                     45,92   16.10.2015 Grenkeleasing, s. r. o.  22.10.2015 16.10.2015
137 7509400017 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.10.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.11.2015 30.10.2015
138 21521614 Personálne riadenie v práci RŠ                             42,55                       3,87                     26,68   2.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  13.11.2015 2.11.2015
139 21521421 Administratíva a hospodárenie                              70,55                       6,41                     64,14   3.1.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  11.11.2015 3.11.2015
140 74688333441 Dodávka elektriny ZŠ                             97,99                     16,33                     81,66   6.11.2015 ZSE Energia, a. s.  16.11.2015 6.11.2015
141 74688338388 Dodávka elektriny MŠ a ŠJ                           185,93                     30,99                   154,94   6.11.2015 ZSE Energia, a. s.  16.11.2015 6.11.2015
142 4779098349 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,81                       9,80                     49,01   6.11.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.11.2015 6.11.2015
143 103432015 Pracovná zdravotná služba                             20,00                            -                       20,00   9.11.2015 ENSARA, s. r. o.  14.11.2015 9.11.2015
144 7428891539 Dodávka plynu ZŠ                           378,00                     63,00                   315,00   9.11.2015 ZSE Energia, a. s.  18.11.2015 9.11.2015
145 7428891538 Dodávka plynu MŠ                           404,27                     67,38                   336,89   9.11.2015 ZSE Energia, a. s.  18.11.2015 9.11.2015
146 15811068 Zostava nábytku RONDO                           270,68                     45,11                   225,57   10.10.2015 ŠKOLEX, spol. s. r. o.  16.11.2015 10.11.2015
147 21522292 Účastnícky poplatok za konferenciu                             50,00                       8,33                     41,67   10.10.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  15.11.2015 10.11.2015
148 51505941 Výchovny program pre ŠVVZ                             65,55                       5,96                     59,59   10.10.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  7.12.2015 10.11.2015
149 15441966 Publikácia Predprimárne vzdelávanie                             16,60                       1,36                     15,24   10.10.2015 M. Medlen - JurisDat 16.11.2015 10.11.2015
150 1152208944 Školská dokumentácia a tlačivá                             37,33                       6,22                     31,11   11.11.2015 ŠEVT, a. s.  25.11.2015 11.11.2015
151 21522772 Dokumentácia základnej školy - ZD                             48,45                       4,40                     44,05   18.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  27.11.2015 18.11.2015
152 1082015 Vývoz fekálií ŠJ                             33,60                       5,60                     28,00   18.11.2015 Jozef Slovák NAD Slovak 25.11.2015 18.11.2015
153 372015 Fix výklenok, okno, žalúzie                       1 028,06                   171,34                   856,72   20.11.2015 RENOVA plus, s. r. o.  3.12.2015 20.11.2015
154 21523677 Pracovné zošity KULIFERDO                             14,00                       1,27                     12,73   23.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  4.12.2015 23.11.2015
155 21523407 Regionálne školstvo a právo                             48,45                       4,40                     44,05   23.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  3.12.2015 23.11.2015
156 21523870 Manažent školy                             41,35                       3,76                     37,59   27.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.12.2015 27.11.2015
157 51506253 Triedny učiteľ                             68,85                     62,59                        6,26   27.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  18.12.2015 27.11.2015
158 7510356134 Telefónne služby - mobil                             16,66                       2,78                     13,88   30.11.2015 Slovak Telekom, a. s.  9.12.2015 30.11.2015
159 21525072 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč.                             32,50                       2,95                     29,55   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  31.12.2015 9.12.2015
160 21525071 Tematicke výchovno-vzdelávacie plány                             32,50                       2,95                     29,55   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  17.12.2015 9.12.2015
161 21525073 Interaktívne programy CD, príučky                             80,00                       7,65                     72,35   9.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  17.12.2015 9.12.2015
162 1020150177 Poradenstvo vo verejnom obstarávaní                             50,00                            -                       50,00   9.12.2015 Ing. Helena Polónyi - QA,  s. r. o.  10.12.2015 9.12.2015
163 9780007324 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                             58,34                       9,72                     48,62   9.12.2015 Slovak Telekom, a. s.  18.12.2015 9.12.2015
164 2432015 Výkon technika BOZP                             41,25                            -                       41,25   10.12.2015 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.1.2016 10.12.2015
165 70620559 Virtuálna knižnica                             79,63                            -                       79,63   10.12.2015 Komensky, s. r. o.  30.1.2015 10.12.2015
166 123432015 Pracovná zdravotná služba                             40,00                            -                       40,00   14.12.2015 ENSARA, s. r. o.  22.12.2015 14.12.2015
167 11122015 Ochrana pred požiarmi                             66,39                            -                       66,39   14.12.2015 Pavol Uváček 22.12.2015 14.12.2015
168 21525703 Výchovny program pre ŠVVZ                             42,66                       3,88                     38,78   14.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  23.12.2015 14.12.2015
169 2015359 Náčinie na telesnú výchovu                       2 726,72                   454,45                2 272,27   14.12.2015 PESMENPOL, spol. s. r. o.  28.12.2015 14.12.2015
170 1512001829 Upgrade servis - školská jedáleň                             39,24                       6,54                     32,70   16.12.2015 SOFT -GL, s. r. o.  30.12.2015 16.12.2015
171 21610221 Didaktické pomôcky                       1 791,95                   298,66                1 493,29   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
172 21610222 Stoly do materskej školy a ŠKD                           536,50                     89,42                   447,08   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
173 15439 Nábytok do ŠKD                       1 739,04                   289,84                1 449,20   18.12.2015 NOMILAND, s. r. o.  31.12.2015 18.12.2015
174 201522872 Multilicencie - učebné pomôcky                           465,60                     77,60                   388,00   18.12.2015 SILCOM Multimedia SK, s. r. o.  30.6.2016 18.12.2015
175 21526818 Administratíva a hospodárenie                              41,35                       3,76                     35,79   22.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  30.12.2015 22.12.2015
176 20151201 Výučba anglického jazyka                           126,00                            -                     126,00   22.12.2015 PhDr. Ondrej Pavle 30.12.2015 22.12.2015
177 21526955 Tematicke výchovno-vzdelávacie plány                             39,06                       3,55                     35,51   28.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  10.1.2016 28.12.2015
178 21527102 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč.                             41,76                       3,80                     37,96   28.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  10.1.2016 28.12.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria