Hlavné menu

2014

2014

Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
1 5131201 Vianočné posedenia - menu               495,68           82,61                413,07   2.1.2014 Tri groše, s. r. o 30.12.2013 2.1.2014
2 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   7.12.2014 GC Leasing Slovensko 6.1.2014 15.1.2014
3 7102126683 Dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ                 57,20             9,53                  47,67   7.1.2014 ZSE Energia, s. s. 17. 1. 20104 15.1.2014
4 2757672789 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,80             9,63                  48,17   10.1.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.1.2014 15.1.2014
5 150012014 Upgrade servis - školská jedáleň                 39,32             6,55                  32,77   15.1.2014 SOFT -GL, s. r. o 28.1.2014 15.1.2014
6 20140009 Navýšenie priestoru www.stránky                 23,88             3,98                  19,90   17.1.2014 WAI, s. r. o 26.1.2014 17.1.2014
7 213232914 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 67,45           11,24                  56,21   17.1.2014 TAVOS, a. s.  29.1.2014 17.1.2014
8 213232915 Vodné a stočné ZŠ               131,57           21,93                109,64   17.1.2014 TAVOS, a. s.  29.1.2014 17.1.2014
9 7437374037 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   20.1.2014 ZSE Energia, s. s. 23.1.2014 20.1.2014
10 7418218744 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   20.1.2044 ZSE Energia, s. s. 23.1.2014 20.1.2014
11 7416774246 Nedoplatok plynu               802,04         133,67                668,37   27.1.2014 SPP, a. s. 5.2.2014 27.1.2014
12 7400941505 Telefónné služby - mobil                 19,84             3,31                  16,53   29.1.2014 Slovak Telekom, a. s.  12.2.2014 29.1.2014
13 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   6.2.2014 GC Leasing Slovensko 6.2.2014 5.2.2014
14 7447849762 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   17.2.2014 ZSE Energia, s. s. 17.2.2014 5.2.2014
15 20140465 Servis PC                 93,60           15,60                  78,00   5.2.2014 MB TECH BB, s.r. o. 5.2.2014 5.2.2014
16 7447844107 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   17.2.2014 ZSE Energia, s. s. 17.2.2014 7.2.2014
17 7228028383 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 581,00         263,50            1 317,50   17.2.2014 SPP, a. s. 17.2.2014 7.2.2014
18 4758653891 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,74             9,62                  48,12   17.2.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.2.2014 7.2.2014
19 101401011 Odber vzorky vody a výkon skúšok               156,62           26,10                130,52   18.2.2004 TAVOS, a. s.  18.2.2014 7.2.2014
20 7402047294 Telefónné služby - mobil                 11,35             1,89                    9,46   10.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  10.3.2014 28.2.2014
21 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky                 46,10             7,68                  38,42   5.11.2011 GC Leasing Slovensko 6.3.2014 3.3.2014
22 7114810705 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   3.3.2014 SPP, a. s. 17.3.2014 3.3.2014
23 7447943587 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.3.2014 ZSE Energia, s. s. 17.3.2014 7.3.2014
24 7447937560 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   7.3.2014 ZSE Energia, s. s. 17.3.2014 7.3.2014
25 4759644517 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,58             9,60                  47,98   7.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.3.2014 7.3.2014
26 0092014 Vývoz fekálií MŠ, ŠJ                 67,20           11,20                  56,00   10.3.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 21.3.2014 10.3.2014
27 2014000015 Vývoz komunálneho odpadu MŠ, ZŠ, ŠJ               398,40                  -                  398,40   14.3.2014 Obecný úrad Sokolovce 27.3.2014 14.3.2014
28 7403106481 Telefónné služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   28.3.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.4.2014 28.3.2014
29 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.4.2014 GC Leasing Slovensko 6.4.2014 1.4.2014
30 5140391 Oprava kosačky + náhradné diely               295,98           49,33                246,65   3.4.2014 Marián ŠUPA 1.4.2014 3.4.2014
31 722014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   3.4.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.4.2014 3.4.2014
32 7448037190 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   4.4.2014 ZSE Energia, s. s. 16.4.2014 4.4.2014
33 7448029014 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   8.4.2014 ZSE Energia, s. s. 16.4.2014 8.4.2014
34 7263046833 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   8.4.2014 SPP, a. s. 15.4.2014 8.4.2014
35 5140302 Posedenie ku Dňu učeteľov - menu zo SF               410,95           68,49                342,46   8.4.2014 Tri groše, s. r. o 10.4.2014 8.4.2014
36 0152014 Vývoz fekálií MŠ                 67,20           11,20                  56,00   8.4.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 28.4.2014 8.4.2014
37 8760638099 Telefónné služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,80             9,63                  48,17   9.4.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.4.2014 9.4.2014
38 214203354 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 61,43           10,24                  51,19   15.4.2014 TAVOS, a. s.  25.4.2014 15.4.2014
39 214203355 Vodné a stočné ZŠ                 61,43           10,24                  51,19   15.4.2014 TAVOS, a. s.  25.4.2014 15.4.2014
40 1400277 Datakabinet - prístup               399,00           66,50                332,50   25.4.2014 Datakabinet, s. r. o. 5.5.2014 25.4.2014
41 7404110116 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   30.4.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.5.2014 30.4.2014
42 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   5.5.2014 GC Leasing Slovensko 6.5.2014 5.5.2014
43 7437665318 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.5.2014 ZSE Energia, s. s. 16.5.2014 5.5.2014
44 7248080809 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   5.5.2014 SPP, a. s. 15.5.2014 5.5.2014
45 7437671214 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.5.2014 ZSE Energia, s. s. 16.5.2014 7.5.2014
46 5761638802 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,95             9,66                  48,29   7.5.2014 Slovak Telekom, a. s.  19.5.2014 7.5.2014
47 7405089574 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   29.5.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.6.2014 29.5.2014
48 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   2.6.2014 GC Leasing Slovensko 6.6.2014 2.6.2014
49 7448205140 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   4.6.2014 ZSE Energia, s. s. 16.6.2014 4.6.2014
50 7448199291 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   4.6.2014 ZSE Energia, s. s. 16.6.2014 4.6.2014
51 0272014 Vývoz fekálií MŠ, ŠJ                 67,20           11,20                  56,00   4.6.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 23.6.2014 4.6.2014
52 7303032838 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.6.2014 SPP, a. s. 16.6.2014 9.6.2014
53 3762645968 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 60,88           10,15                  50,73   9.6.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.6.2014 9.6.2014
54 141313485 Nákup učebných pomôcok               350,50           58,42                292,08   25.6.2014 Stiefel Eurocart, s. r. o. 5.7.2014 25.6.2014
55 7406076605 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   27.6.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.7.2014 27.6.2014
56 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.7.2014 GC Leasing Slovensko 6.7.2014 1.7.2014
57 7437820508 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   1.7.2014 ZSE Energia, s. s. 15.7.2014 3.7.2014
58 1432014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   4.7.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.7.2014 4.7.2014
59 7437830606 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   8.7.2014 ZSE Energia, s. s. 15.7.2014 8.7.2014
60 2692014 Brožúra so vstupmi - SF               504,00           84,00                420,00   8.7.2014 R. M. Agency, s. r. o. 13.7.2014 8.7.2014
61 7184796624 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   14.7.2014 SPP, a. s. 15.7.2014 15.7.2014
62 6763655875 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 58,22             9,70                  48,52   14.7.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.7.2014 15.7.2014
63 12072014 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                 66,39                  -                    66,69   14.7.2014 Pavol Uváček 15.7.2014 15.7.2014
64 2141013277 Vodné a stočné ZŠ               112,75           18,79                  93,96   14.7.2014 TAVOS, a. s.  24.7.2014 15.7.2014
65 2141013276 Vodené a stočné MŠ, ŠJ                 63,95           10,66                  53,29   14.7.2014 TAVOS, a. s.  24.7.2014 15.7.2014
66 0472014 Vývoz fekálií MŠ                 33,60             5,60                  28,00   24.7.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 5.8.2014 24.7.2014
67 5590016764 Služby STP APV               155,35           25,89                129,46   28.7.2014 IVES Košice 5.8.2014 28.7.2014
68 7407047665 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   30.7.2014 Slovak Telekom, a. s.  11.8.2014 30.7.2014
69 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.8.2014 GC Leasing Slovensko 6.8.2014 1.8.2014
70 7283097171 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   5.8.2014 SPP, a. s. 20.8.2014 5.8.2014
71 7418879492 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   5.8.2014 ZSE Energia, s. s. 15.8.2014 5.8.2014
72 7418873742 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   6.8.2014 ZSE Energia, s. s. 15.8.2014 6.8.2014
73 1142206630 Triedna dokumentácia                 72,47           12,08                  60,39   6.8.2014 ŠEVT, a. s. 20.8.2014 6.8.2014
74 7764799076 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,71             9,62                  48,09   8.8.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.8.2014 8.8.2014
75 9000775577 Tlačiarenské služby - poukážky                 17,27             2,88                  14,39   25.8.2014 Slovenská pošta, a.s. 28.9.2014 25.8.2014
76 21922014 Pečiatka - Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ                 13,80             2,40                  11,40   26.8.2014 GRAPP CZ, s. r. o. 9.9.2014 26.8.2014
77 7408017374 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   28.8.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.9.2014 28.8.2014
78 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   2.9.2014 GC Leasing Slovensko 6.9.2014 2.9.2014
79 1440802426 Stravné lístky               400,68                  -                  400,68   4.9.2014 VASA Slovensko, s. r. o. 11.9.2014 4.9.2014
80 7437976767 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   5.9.2014 ZSE Energia, s. s. 16.9.2014 5.9.2014
81 7437971058 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.9.2014 ZSE Energia, s. s. 16.9.2014 5.9.2014
82 1765774759 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,58             9,60                  47,98   9.9.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.9.2014 9.9.2014
83 4302014 Servis školských hodín                 75,60           12,60                  63,00   9.9.2014 ELEKTROČAS, s. r. o.  9.9.2014 9.9.2014
84 7303097673 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.9.2014 SPP, a. s. 16.9.2014 9.9.2014
85 4551730908 Katedra na notebooky               199,00           33,17                165,83   9.9.2014 Daffer spol. s. r. o. 22.9.2014 9.9.2014
86 1502014 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov                 98,16           16,36                  81,80   18.9.2014 ZAHASTOM, s. r. o. 26.9.2014 18.9.2014
87 7408981233 Telefónne služby - mobil                 16,66             2,78                  13,88   1.10.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.10.2014 1.10.2014
88 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   1.10.2014 GC Leasing Slovensko 6.10.2014 1.10.2014
89 300165 Koberce Road, Škôlka                 41,41             6,90                  34,51   1.10.2014 Interier Invest, s. r. o. 8.10.2014 1.10.2014
90 7238190959 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   6.10.2014 SPP, a. s. 20.10.2014 6.10.2014
91 7419046885 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   7.10.2014 ZSE Energia, s. s. 15.10.2014 7.10.2014
92 7438061450 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   7.10.2014 ZSE Energia, s. s. 15.10.2014 7.10.2014
93 0932014 Vývoz fekálií MŠ                 33,60             5,60                  28,00   7.10.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 23.10.2014 7.10.2014
94 5766718349 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 57,71             9,62                  48,09   8.10.2014 Slovak Telekom, a. s.  17.10.2014 8.10.2014
95 2152014 Výkon zmluvného technika BOZP                 41,25                  -                    41,25   13.10.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 22.10.2014 14.10.2014
96 2141049355 Vodné a stočné MŠ, ŠJ                 23,56             3,93                  19,63   14.10.2014 TAVOS, a. s.  24.10.2014 14.10.2014
97 2141049356 Vodné a stočné ZŠ                 31,13             5,19                  25,94   14.10.2014 TAVOS, a. s.  24.10.2014 14.10.2014
98 1405 Spracovanie požiarnobezpečnostnej techniky               250,00                  -                  250,00   20.10.2014 Ing. Roman Prítrský 19.11.2014 21.10.2014
99 7409937013 Telefónne služby - mobil                 17,40             2,90                  14,50   3.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  10.11.2014 3.11.2014
100 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   3.11.2014 GC Leasing Slovensko 6.11.2014 3.11.2014
101 1142014 Vývoz fekálií ŠJ                 33,60             5,60                  28,00   3.11.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 17.11.2014 3.11.2014
102 7438145589 Dodávka elektriny ZŠ               100,82           16,80                  84,02   5.11.2014 ZSE Energia, s. s. 17.11.2014 5.11.2014
103 7438151170 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ               212,79           35,46                177,33   10.11.2014 ZSE Energia, s. s. 17.11.2014 10.11.2014
104 7233219760 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   10.11.2014 SPP, a. s. 18.11.2014 10.11.2014
105 9767767254 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 58,81             9,80                  49,01   13.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.11.2014 13.11.2014
106 17112014 Kontrola kotlov               172,00                  -                  172,00   13.11.2014 Julian Gerula 13.11.2014 13.11.2014
107 70620559 Virtuálna knižnica                 79,63           13,27                  66,36   20.11.2014 Komensky, s. r. o. 30.1.2015 20.11.2014
108 20140231 Webhosting a doména               119,75           19,96                  99,79   20.11.2014 WAI, s. r. o 3.12.2014 20.11.2014
109 7410898348 Telefónne služby - mobil                 27,50             4,58                  14,50   28.11.2014 Slovak Telekom, a. s.  9.12.2014 28.11.2014
110 95000955 Kopírovanie a tlač - 1000 strán                 46,10             7,68                  38,42   5.12.2014 GC Leasing Slovensko 6.12.2014 5.12.2014
111 7308134998 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ            1 582,00         263,67            1 318,33   9.12.2014 SPP, a. s. 19.12.2014 9.12.2014
112 1768717957 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ                 65,95           10,99                  54,96   9.12.2014 Slovak Telekom, a. s.  18.12.2014 9.12.2014
113 20140224 Prac. Stroje do ŠJ               808,11                  -                  808,11   9.12.2014 GastroLux, s. r. o. 16.12.2014 9. 12. 20014
114 11122014 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi                 66,39                  -                    66,69   11.12.2014 Pavol Uváček 22.12.2014 12.12.2014
115 4574951211 Katedra na notebooky               398,00           66,33                331,67   12.12.2014 Daffer spol. s. r. o. 25.12.2014 12.12.2014
116 9120004 Detské paplóny                151,00                  -                  151,00   15.12.2014 JYSK, s. r. o. 12.12.2014 12.12.2014
117 44140394 Materiál na výchovu               340,74           56,79                283,95   15.12.2014 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 18.12.2014 15.12.2014
118 2014070291 Hry, hračky a didaktické pomôcky               294,51                  -                  294,51   18.12.2014 DRÁČIK - DIVI spol. s. r. o. 26.12.2014 15.12.2014
119 2342014 BOZP                 41,25                  -                    41,25   19.12.2014 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.1.2015 18.12.2014
120 1482014 Vývoz fekálií  MŠ                 33,60             5,60                  28,00   29.12.2014 Jozef Slovák NAD Slovák 5.1.2015 19.12.2014
121 12014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
122 22014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
123 32014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
124 42014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
125 52014 Oprava a udržiavanie okien               990,00         198,00                792,00   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014
126 72014 Oprava a udržiavanie okien               464,40           92,88                371,52   29.12.2014 RENOVA plus, s. r. o. 29.1.2015 30.12.2014

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria