Hlavné menu

2013

2013

Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
1 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.1.2013 8.1.2013
2 7213150247 Telefónne služby - mobil          34,13            5,69             28,44   8.1.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.1.2013 8.1.2013
3 71012013 Upgrade servis - školská jedáleň          39,32            6,55             32,77   8.1.2013 SOFT -GL, s. r. o. 14.1.2013 8.1.2013
4 5122012 Vianočné posedenie - menu        280,70         46,78           233,92   8.1.2013 Jozef Kubík - Palermo 9.1.2013 8.1.2013
5 70620559 Virtuálna knižnica          79,63         13,27             66,36   11.1.2013 Komensky, s. r. o. 30.1.2013 11.1.2013
6 1746004819 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          61,45         10,24             51,21   11.1.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.1.2013 11.1.2013
7 7120864336 Dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ        138,40         23,07           115,33   11.1.2013 ZSE Energie, s. s. 21.1.2013 11.1.2013
8 7417292837 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   21.1.2013 ZSE Energie, s. s. 31.1.2013 21.1.2013
9 212230695 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          62,74         10,46             52,28   21.1.2013 TAVOS, a. s. 29.1.2013 21.1.2013
10 212230696 Vodné a stočné ZŠ          47,88            7,98             39,90   21.1.2013 TAVOS, a. s. 29.1.2013 21.1.2013
11 20130001 Čistiace prostriedky        289,21         48,20           241,01   21.1.2013 REDOM HOUSE, s. r. o. 1.2.2013 21.1.2013
12 7417304467 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   21.1.2013 ZSE Energie, s. s. 31.1.2013 21.1.2013
13 11120123 Vývoz fekálií ŠJ          33,60            5,60             28,00   28.1.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 28.1.2013 28.1.2013
14 7412939342 Nedoplatok plynu        745,80       124,30           621,50   28.1.2013 SPP, a. s. 4.2.2013 28.1.2013
15 7450114563 Nedoplatok plynu          41,76            6,96             34,80   28.1.2013 SPP, a. s. 6.2.2013 28.1.2013
16 7300762440 Telefónne služby - mobil          20,06            3,34             16,72   5.2.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.2.2013 5.2.2013
17 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2013 GC Leasing Slovensko 6.2.2013 5.2.2013
18 7247731086 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   5.2.2013 SPP, a. s. 15.2.2013 5.2.2013
19 21235564 Pracovné zošity - fyzika          11,80            1,07             10,73   5.2.2013 RAABE, s. r. o 28.2.2013 5.2.2013
20 7746982825 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          65,05         10,84             54,21   11.2.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.2.2013 11.2.2013
21 7446819698 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   11.2.2013 ZSE Energie, s. s. 21.2.2013 11.2.2013
22 744686546 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   11.2.2013 ZSE Energie, s. s. 21.2.2013 11.2.2013
23 9000655827 Poštové poukážky          17,27            2,88             14,39   19.2.2013 Slovenská pošta, a. s. 26.2.2013 19.2.2013
24 1236646 Spevník            2,50            0,42               2,08   20.2.2013 ARES, spol. s. r. o.  4.3.2013 20.2.2013
25 7301890802 Telefónne služby - mobil          20,81            3,47             17,34   4.3.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.3.2013 4.3.2013
26 21303386 Pedagogická diagnostika v praxi          37,66            3,42             34,24   4.3.2013 RAABE, s. r. o 4.3.2013 4.3.2013
27 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.3.2013 4.3.2013
28 7202786331 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.3.2013 SPP, a. s. 15.3.2013 4.3.2013
29 5747965881 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          71,72         11,95             59,77   11.3.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.3.2013 11.3.2013
30 7446930895 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   11.3.2013 ZSE Energie, s. s. 22.3.2013 11.3.2013
31 7417417202 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   11.3.2013 ZSE Energie, s. s. 22.3.2013 11.3.2013
32 1520133 Vývoz fekálií MŠ          33,60            5,60             28,00   11.3.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 25.3.2013 11.3.2013
33 2013293 Zbierka úloh z matematiky          24,00            2,43             21,57   20.3.2013 MUSICA LITUTGICA, s. r. o 11.3.2013 20.3.2013
34 2013000016 Vývoz komunálneho odpadu ZŠ, MŠ, ŠJ        398,40                -             398,40   20.3.2013 Obecný úrad Sokolovce 2.4.2013 20.3.2013
35 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.4.2013 3.4.2013
36 7303019669 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   3.4.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.4.2013 3.4.2013
37 7282748261 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   5.4.2013 SPP, a. s. 15.4.2013 5.4.2013
38 742013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   10.4.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 14.4.2013 10.4.2013
39 7417492580 Dodávka elektriny ZŠ        218,93         36,49           182,44   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.4.2013 10.4.2013
40 7447006632 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ          98,11         16,35             81,76   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.4.2013 10.4.2013
41 201302057 Odber výtlačkov A4          20,16            3,36             16,80   10.4.2013 PreKo, s. r. o. 17.4.2013 10.4.2013
42 4748945588 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          77,00         12,83             64,17   10.4.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.4.2013 10.4.2013
43 213203688 Voda MŠ, ŠJ          70,78         11,80             59,98   15.4.2013 TAVOS, a. s. 24.4.2013 15.4.2013
44 213203689 Voda ZŠ          46,63            7,77             38,86   15.4.2013 TAVOS, a. s. 24.4.2013 15.4.2013
45 7304149113 Telefónne služby - mobil          16,92            2,82             14,10   3.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.5.2013 3.5.2013
46 30030030 Kosačka, vysávačka oleja, olej        364,39         60,73           303,66   3.5.2013 Domoss technika, a. s.  14.5.2013 3.5.2013
47 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.5.2013 3.5.2013
48 7317711020 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   9.5.2013 SPP, a. s. 15.5.2013 9.5.2013
49 7749931718 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          68,06         11,34             56,72   9.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.5.2013 9.5.2013
50 7447098306 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   10.4.2013 ZSE Energie, s. s. 22.5.2013 10.5.2013
51 7447104899 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   10.5.2013 ZSE Energie, s. s. 22.5.2013 10.5.2013
52 02620133 Vývoz fekálií MŠ          67,20         11,20             56,00   14.5.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 30.5.2013 14.5.2013
53 09052013 Vypracovanie dokumentácie OpP        132,00                -             132,00   21.5.2013 Pavol Uváček 3.6.2013 21.5.2013
54 5130501 Občerstvenie zo SF        322,61         53,77           268,84   21.5.2013 Tri groše, s. r. o. 24.5.2013 21.5.2013
55 201363 Odborná prehliadka - elektrina        353,00                -             353,00   23.5.2013 ELTEST - Bohumil Herceg 27.5.2013 23.5.2013
56 2013060 Školenie zamestnankýň jedálne          40,00                -               40,00   28.5.2013 S. I. P. - Ing. Jela Hložková 8.6.2013 28.5.2013
57 7305290850 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   30.5.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.6.2013 30.5.2013
58 95000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   7.12.2011 GC Leasing Slovensko 6.6.2013 7.6.2013
59 7242826479 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   6.6.2013 SPP, a. s. 17.6.2013 7.6.2013
60 7436846370 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.6.2013 ZSE Energie, s. s. 19.6.2013 7.6.2013
61 7436852905 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.6.2013 ZSE Energie, s. s. 19.6.2013 7.6.2013
62 750894566 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          63,12         10,52             52,60   7.6.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.6.2013 7.6.2013
63 5130601 Občerstvenie zo SF        378,00         63,00           315,00   26.6.2013 Tri groše, s. r. o. 1.7.2013 26.6.2013
64 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   6.6.2013 GC Leasing Slovensko 6.7.2013 4.6.2013
65 7306432562 Telefónne služby - mobil          16,79            2,80             13,99   4.6.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.7.2013 4.6.2013
66 7272828171 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.6.2013 SPP, a. s. 15.7.2013 4.6.2013
67 04020133 Vývoz fekálií          33,60            5,60             28,00   4.6.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 12.7.2013 4.6.2013
68 5130602 Občerstvenie zo SF        345,82         57,64           288,18   8.7.2013 Tri groše, s. r. o. 5.7.2013 8.7.2013
69 7436931475 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   8.7.2013 ZSE Energie, s. s. 18.7.2013 8.7.2013
70 1582013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   10.7.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 19.7.2013 10.7.2013
71 13072013 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi          66,39                -               66,39   10.7.2013 Pavol Uváček 15.7.2013 10.7.2013
72 3751822819 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          70,61         11,77             58,84   10.7.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.7.2013 10.7.2013
73 7511032754 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   16.7.2013 ZSE Energie, s. s. 25.7.2013 16.7.2013
74 213210933 Vodné a stočné ZŠ          74,11         12,35             61,76   16.7.2013 TAVOS, a. s. 26.7.2013 16.7.2013
75 213210932 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          73,27         12,21             61,06   16.7.2013 TAVOS, a. s. 26.7.2013 16.7.2013
76 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   2.8.2013 GC Leasing Slovensko 6.8.2013 2.8.2013
77 7307595621 Telefónne služby - mobil          13,34            2,22             11,12   2.8.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.8.2013 2.8.2013
78 0212013 Plastové okno - MŠ        590,40         98,40           492,00   2.8.2013 RENOVA plus, s. r. o. 7.8.2013 2.8.2013
79 26201770 Služby STP APV        155,35         25,89           129,46   2.8.2013 IVES Košice 7.8.2013 2.8.2013
80 7312793089 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   7.8.2013 SPP, a. s. 15.8.2013 7.8.2013
81 7436999611 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.8.2013 ZSE Energie, s. s. 19.8.2013 7.8.2013
82 7417827673 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.8.2013 ZSE Energie, s. s. 19.8.2013 7.8.2013
83 6752821191 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          61,22         10,20             51,02   7.8.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.8.2013 7.8.2013
84 1132208546 Školská dokumentácia           30,22            5,04             25,18   15.8.2013 Ševt, a. s.  26.8.2013 15.8.2013
85 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   3.9.2013 GC Leasing Slovensko 6.9.2013 3.9.2013
86 7308757288 Telefónne služby - mobil          38,53            6,42             32,11   3.9.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.9.2013 3.9.2013
87 7297845340 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.9.2013 SPP, a. s. 16.9.2013 4.9.2013
88 7437053429 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   5.9.2013 ZSE Energie, s. s. 18.9.2013 5.9.2013
89 7437059855 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   5.9.2013 ZSE Energie, s. s. 18.9.2013 5.9.2013
90 4822013 Nastavenie školských hodín          80,40         13,40             67,00   9.9.2013 ELEKTROČAS, s. r. o. 11.9.2013 9.9.2013
91 5753778110 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          72,97         12,16             60,81   9.9.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.9.2013 9.9.2013
92 1242013 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov        185,40         30,90           154,50   19.9.2013 ZAHASTOM, s. r. o.  27.9.2013 19.9.2013
93 201300127 Kalibrácia meradiel v ŠJ        260,40         43,40           217,00   23.9.2013 Štefan Pilát 21.9.2013 23.9.2013
94 1340802293 Stravné lístky ZŠ, MŠ, ŠJ        495,20                -             495,20   23.9.2013 VAŠA Slovensko, a. s.  30.9.2013 23.9.2013
95 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   1.10.2013 GC Leasing Slovensko 6.10.2013 1.10.2013
96 7309933065 Telefónne služby - mobil          45,06            7,51             37,55   1.10.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.10.2013 1.10.2013
97 2332013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   4.10.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 15.10.2013 4.10.2013
98 7437131848 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.10.2013 ZSE Energie, s. s. 18.10.2013 7.10.2013
99 7437140499 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.10.2013 ZSE Energie, s. s. 18.10.2013 7.10.2013
100 7222934125 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   7.10.2013 SPP, a. s. 15.10.2013 7.10.2013
101 1754736193 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          71,72         11,95             59,77   10.10.2013 Slovak Telekom, a. s. 19.10.2013 10.10.2013
102 213219406 Vodné a stočné MŠ, ŠJ          39,97            6,66             33,31   14.10.2013 TAVOS, a. s. 24.10.2013 14.10.2013
103 213219407 Vodné a stočné ZŠ          77,44         12,91             64,53   14.10.2013 TAVOS, a. s. 24.10.2013 14.10.2013
104 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   5.11.2013 GC Leasing Slovensko 6.11.2013 5.11.2013
105 7311125805 Telefónne služby - mobil          19,37            3,23             16,14   5.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.11.2013 5.11.2013
106 7134671462 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   6.11.2013 SPP, a. s. 15.11.2013 6.11.2013
107 09720133 Vývoz fekálií MŠ          67,20         11,20             56,00   6.11.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 19.11.2013 6.11.2013
108 7437198897 Dodávka elektriny ZŠ          98,11         16,35             81,76   7.11.2013 ZSE Energie, s. s. 20.11.2013 7.11.2013
109 7437205259 Dodávka elektriny MŠ, ŠJ        218,93         36,49           182,44   7.11.2013 ZSE Energie, s. s. 20.11.2013 7.11.2013
110 8755713400 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          68,24         11,37             56,87   7.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.11.2013 7.11.2013
111 1311040197 Doména a webhosting www.stránky          95,76         15,96             79,80   14.11.2013 WAI, s. r. o. 18.11.2013 14.11.2013
112 70620559 Predplatné - Virtuálna knižnica          79,63         13,27             66,36   18.11.2013 Komensky, s. r. o. 30.1.2014 18.11.2013
113 1300097 Pracovný odev ŠJ        236,10         39,36           196,74   27.11.2013 Adriana Piknová - DAMI 5.12.2013 27.11.2013
114 7312464342 Telefónne služby - mobil          10,08            1,68               8,40   28.11.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.12.2013 28.11.2013
115 095000955 Leasingová splátka za nájom kopírky          46,10            7,68             38,42   4.12.2013 GC Leasing Slovensko 6.12.2013 4.12.2013
116 7134695390 Dodávka plynu ZŠ, MŠ    1 539,00       256,50       1 282,50   4.12.2013 SPP, a. s. 16.12.2013 4.12.2013
117 5756694820 Telefónne služby ZŠ, MŠ, ŠJ          63,04         10,51             52,53   9.12.2013 Slovak Telekom, a. s. 17.12.2013 9.12.2013
118 221351388 Výchovno-vzdelávacie potreby MŠ          96,00         16,00             80,00   11.12.2013 HOBLA H Slovensko, s. r. o. 31.12.2013 11.12.2013
119 17122013 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi          66,39                -               66,39   12.12.2013 Pavol Uváček 20.12.2013 12.12.2013
120 3122013 Výkon zmluvného technika BOZP          41,25                -               41,25   18.12.2013 Ing. Jozef Šimončič ENSARA 31.12.2013 18.12.2013
121 44130440 Kancelárske potreby        231,29         38,55           192,74   19.12.2013 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 25.12.2013 19.12.2013
122 0091213 Nástenné tabule        190,95                -             190,95   19.12.2013 WISDOM CHARTS, s. r. o. 2.1.2014 19.12.2013
123 12520133 Vývoz fekálií MŠ          33,60            5,60             28,00   20.12.2013 Jozef Slovák NAD Slovák 9.1.2014 20.12.2013
124 130246 Kuchynské potreby        380,48         63,41           317,07   20.12.2013 Peter Bartovic 3.1.2014 20.12.2013
125 131307 Športové potreby        131,20         21,87           109,33   23.12.2013 ZSEAS Slovakia 6.1.2014 23.12.2013
126 11306734 Kuchynské potreby        281,41         46,90           234,51   27.12.2013 RM Gastro - JAZ, s. r. o. 6.1.2014 27.12.2013
127 416330060 Počítače s príslušenstvom    1 199,96       199,99           999,97   27.12.2013 Domoss technika, a. s.  10.1.2013 27.12.2013
128 7313581462 Telefónne služby - mobil          26,27            4,38             21,89   27.12.2013 Slovak Telekom, a. s. 9.1.2014 27.12.2013

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria