Informujeme

Všeobecné ifnormácie Hodnotenie a klasifiikácia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Metodické združenie 1. stupňa

Všeobecné ifnormácie

Charakteristika PK

Metodické združenie prvého stupňa v sebe zahŕňa predmety, ktoré sa vyučujú na prvom stupni od 1. ročníka až po 4. ročník. Rovnako i personálne obsadenie združenia je tvorené učiteľmi, kotrí na prvom stupni vyučujú niektorý z predmetov.

Cieľom metodického združenia je tvorivými, inovatívnymi, hravými metódami oboznámiť žiakov so základnými vedomosťami a poznatkami, no okrem týchto sa snažia naučiť ich praktickým zručnostiam a vsúčinnosti s rodinou ich učia i základným výchovným návykom, ktoré sú potrebné ako pre fungovanie v triednom kolektíve, tak aj pre fungovanie v spoločnosti ako takej. Teda, deti sa nielen učia informácie z jednotlivých oblastí, ale zároveň sa socializujú (získavajú kamarátov, najprv chlapčenských, potom nastáva interaktivita i medzi dievčatami, potom sa socializujú v rámci starších ročníkov na prvom stupni a neskôr aj na druhom.) Človek sa socializuje už od svojho narodenia, kedy prichádza do kontaktu s členmi rodiny a neskôr i kamarátmi. Socializácia je pre ľudského jedinca nesmierne dôležitá, pretože mu pomáha fungovať a žiť v spoločnosti. Človek sa tak má s kým podeliť o svoje starosti i radosti, môže niekoho obdarovať, zdôveriť sa, hrať sa s kamarátom, chodiť s ním von, len tak sa rozprávať... obzvlášť pre vývoj detí je to nesmierne dôležité. Deti sa ďalej učia návykom z hľadiska hygieny, učia sa slušne pozdraviť a predstaviť, komunikovať medzi sebou, spoznávajú význam a dôležitosť priateľstva, sú vedené k tomu, aby vedeli druhému pomôcť, podeliť sa s niekým, nebiť sa, nehádať, nežalovať.... A samozrejme, nesmieme opomenúť ani vedomostnú úroveň, pretože prvý stupeň je základom všetkého. Je ich koreňom, ktorý polievajú a ten rastie v mohutný strom s rôznymi konármi, na ktorých sa pilnou prácou rodia plody. Či už sa učia písmená abecedy a ich písanie, čítať, malú a veľkú násobilku, sčítať, odčítať, deliť, násobiť, spoznávajú naznámejšie druhy rastlín, stromov, zvierat, získavajú základné informácie o svojej krajine, o svojom meste, učia sa technickým zručnostiam prostredníctvom výroby rôznych výrobkov, učia sa spievať pesničky od riekaniek, detských pesničiek až po ľudové piesne, kresliť, maľovať, vyfarbovať, sú vedené k pohybovým aktivitám...

 

Zloženie združenia 2018/2019:

Vedúci:

PaedDr. Monika Bruncková (1. ročník)

Členovia:

Mgr. Stanislav Rampák (3. ročník, 4. ročník)

PaedDr. Daniela Sláviková (SJL 4. ročník)

Mgr. Dagmar Tomová (2. ročník)

Mgr. Peter Šiška (ETV- 1.-4. ročník)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria