Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Petronela Gogolová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8 46
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 6
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
PaedDr. Daniela Sláviková Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15 75
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Monika Bruncková Rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Ingrid Dovčíková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 68
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítačov 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdeláavnie a prípravu 8
Mgr. Lukáš Fusatý Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Katarína Gubalová Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 61
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15
Problematika násilného a agresívneho správania sa vo vzťahu k deťom a mládeži pre pedagogických zamestnancov 10
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Matej Horváth Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Martina Krúpová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Zuzana Petrovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ 15
Mgr. Stanislav Rampák Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Daniela Šarvaicová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15 30
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Mgr. Peter Šiška Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Dagmar Tomová Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Mgr. Katarína Varačková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria