Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Petronela Gogolová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8 53
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 6
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
PaedDr. Daniela Sláviková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 89
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Mgr. Martina Adamčová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 40
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15
PaedDr. Monika Bruncková Rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Ingrid Dovčíková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 68
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Základná obsluha počítačov 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdeláavnie a prípravu 8
Mgr. Lukáš Fusatý Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Katarína Gubalová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8 61
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15
Problematika násilného a agresívneho správania sa vo vzťahu k deťom a mládeži pre pedagogických zamestnancov 10
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Katarína Hazuchová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Matej Horváth Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Stanislav Rampák Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Peter Šiška Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Dagmar Tomová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria