Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Petronela Gogolová Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7 53
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 6
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PaedDr. Daniela Sláviková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 89
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Martina Adamčová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15 40
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Monika Bruncková Rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Ingrid Dovčíková Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 68
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítačov 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdeláavnie a prípravu 8
Mgr. Lukáš Fusatý Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Katarína Gubalová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ 8 61
Práca v digitálnom svete 15
Problematika násilného a agresívneho správania sa vo vzťahu k deťom a mládeži pre pedagogických zamestnancov 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdekávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Mgr. Katarína Hazuchová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Matej Horváth Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Stanislav Rampák Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Peter Šiška Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Dagmar Tomová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Rozvoj digitálnej ramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15


© aScAgenda 2018.0.1090 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19, 922 31 Sokolovce
  • +421 33 77 37 127

Fotogaléria